DATE PROIECT

Scopul Proiectului: Scopul proiectului îl constituie conservarea imaginii și patrimoniului cultural al satului românesc, dar și a specificității stilistice născută din sufletul, imaginația și dăruirea înaintașilor noștri.

Locația
Proiectului

România
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
Unitatea Administrativ Teritoriala: (UAT) Comuna Ocna Șugatag
Localitatea de Implementare a Proiectului: Localitatea Breb

Durata Implementare

Data de începere proiect este 25.10.2022 și data de finalizare este 30.06.2026.

Finanțarea Proiectului

   Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11-Turism și cultură, Investișia I1-Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.

Valoarea
Proiectului

Valoarea totală a proiectului este 5.110.678,59 lei

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate este 3.418.201,86 lei

Valoarea cheltuielilor neeligibile este de 1.043.018,37 lei

OBIECTIVE PROIECT

Obiectiv General

Proiectul "Patrimoniul vernacular al satului Breb" își propune reabilitarea/restaurarea a 12 case tradiționale aflate în stare de degradare. Obiectivul general al proiectului este creșterea coeziunii sociale, economice și teritoriale și crearea de noi locuri de muncă în special în mediul rural, respectiv, promovarea transformărilor socio-economice durabile în zonele rurale și defavorizate prin dezvoltarea unei rețele de Organizații Regionale de Management al Destinațiilor și sprijinirea investițiilor locale în turism.

Obiective Specifice

Obiectivul acestei investiții este de a crește atractivitatea destinațiilor turistice selectate în urma dezvoltării a 12 rute turistice/culturale tematice în zonele rurale defavorizate din România și crearea de noi locuri de muncă în industria turistică.

PĂRȚI IMPLICATE

Grupuri Țintă și Beneficiari
Turiștii români și străini care vizitează zona
Proprietarii structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare
Populația comunei Ocna Şugatag și a localităților limitrofe

Activități și Rezultate Proiect