Gospodăria 13

Locatie

Romania, Regiunea Nord-Vest, Maramureș, Comuna Ocna Șugatag, sat Breb, nr.13

Anul Constructiei

1950

Gospodăria se remarcă printr-o arhitectură specifică zonei, cu ornamentica și dimensiuni frumoase, cu foarte puține intervenții ulterioare. Împrejmuirea si clădirile existente (casă de locuit C1 și anexă C2) creează un ansamblu coerent de gospodărie tradițională. Casa are șopru adăugit și decorație a stâlpilor în relief. Casa prezintă elemente de lemn sculptate specifice zonei atât în fronton cât și în elementele de lemn ale târnațului si șoprului. Valoarea gospodăriei este sporită de anexă, construcție aflată într-o stare acceptabilă.

Intervenții Propuse:

Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural:
• Toate elementele structurale, tălpi, bârne, pereți, grinzi de planșeu, căpriori, se vor inspecta vizual, în cazul în care se observă degradări sau deformații ale acestora se vor înlocui.
• Desfacerea zonelor de soclu degradate, stabilizarea soclului din piatră și înlocuirea elementelor degradate (refacere soclu).

Protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi a componentelor artistice:
• Repararea și înlocuirea elementelor degradate ce țin de parapetul târnațului, piesele noi vor fi grupate pe una din fațade.
• Se vor inspecta elementele de finisaj existent. Se propune doar înlocuirea elementelor din lemn degradate (podiri, tăvănuiri, etc.).
• Se vor repara, conserva și vopsi unitar atât tâmplăriile exterioare cât și cele interioare, ele fiind originale (se va studia posibilitatea de integrare a unei sticle duble în cercevelele existente).
• Se va desface învelitoarea existentă din azbociment și se înlocuiește cu draniță (șindrilă) în trei straturi.
• Se va repara tencuiala interioară pe bază de lut și se va zugrăvi.

Demolarea parţială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei:
• Se dorește doar înlocuirea elementelor structurale și nestructurale degradate (stâlpi, grinzi, pereți, planșeu, căpriori, podiri, tăvănuiri, etc.).
• Se inspectează toate elementele și ulterior se vor marca pe toate zidurile interioare și exterioare porțiunile de elemente biologic degradate, se vor identifica zonele (minimale) care se înlocuiesc, precum și detaliile de îmbinare (tradiționale / dulgherești) care se vor aplica.

Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare:
• Se dorește realizarea unei băi la parterul casei (pereții vor fi realizați pe o structură din lemn având ca finisaj exterior tot lemn pus în operă într-o manieră contemporană).

Pe partea de instalații ve vor realiza următoarele: rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizarea apelor uzate într-o fosă septică, realizarea unui sistem de încălzire pe timp de iarnă care să nu afecteze valoarea estetică și arhitecturală a ansamblului și refacerea instalațiilor electrice.