Gospodăria 176

Locatie

Romania, Regiunea Nord-Vest, Maramureș, Comuna Ocna Șugatag, sat Breb, nr.176

Anul Constructiei

1933

Gospodăria se remarcă printr-o arhitectură specifică zonei, cu ornamentica și dimensiuni frumoase, cu foarte puține intervenții ulterioare. Construcțiile existente sunt o casă de locuit cu prispă fără balustradă pe trei laturi și o sură cu anexe, amplasate pe un teren în pantă descendentă pe direcție Sud spre Nord, cu regim de înălțime beci, parter și pod pentru casă și parter și pod pentru șură. Casa are șopru original, fără decorație a stâlpilor, fără balustradă, un detaliu atipic. Casa prezintă elemente de lemn sculptate specifice zonei atât în fronton cât și în elementele tâmplăriei.
Cunoscuta ca si „Casa preotului din Fărcașa”.

Intervenții Propuse:

Desfaceri/demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire:
• Desfacere învelitoare și șarpantă la casă.
• Desfacerea șurii în întregime.

Consolidări/ înlocuiri elemente structurale:
• Inspectare și refacere șarpantă prin înlocuire de elemente de lemn deteriorate cu altele noi acolo unde se consideră necesar: căpriori, moaze conform expertizei tehnice.
• Subzidire și consolidare soclu din piatră prin eliminarea zonelor afectate și refacerea lor în același sistem, pentru casă și șură.
• Repararea/înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn peste subsol și peste parter, executată din scânduri de rășinoase de 24 mm grosime, refacerea pardoselii din poște rășinoase de 50mm în șură și refacerea pardoselii de pământ tasat din grajd.
• Toate elementele structurale, tălpi, bârne pereți, grinzi de planșeu, corni, se vor inspecta vizual, în cazul în care se observă degradări sau deformații ale acestora se vor înlocui.
• Inspectarea vizuală a structurii tavanului (grinzi și corni etc.) și înlocuirea eventualelor elemente degradate fiind nevoie de elemente de corecție a planeității prin introducerea unor pane din lemn.

Reparații/înlocuiri finisaje:
• Reparații la tencuieli interioare cu mortar de pământ și adaos de paie tocate.
• Zugrăveli interioare cu lapte de var (spoieli) la pereți executate pe tencuieli noi, reparații la pereții de lemn cu mortar de pământ.
• Înlocuiri la pardoseli din scânduri de răsinoase brute de 24mm. grosime, bătute pe rigle de stejar/rășinoase.
• Reparații/înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale.
• Refacerea balustradei șatrei.
• Refacere învelitoare din șindrilă montată în 3 straturi, montare șipci, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate.

Amenajări exterioare:
• Realizare trotuar permeabil perimetral cu rol drenant.