Gospodăria 182

Locatie

Romania, Regiunea Nord-Vest, Maramureș, Comuna Ocna Șugatag, sat Breb, nr.182

Anul Constructiei

1930

Gospodăria este formată din teren și o construcție cu funcțiunea de locuință și se remarcă printr-o arhitectură specifică zonei bine păstrată, cu foarte puține intervenții ulterioare.   Construcția casei prezintă sistemul constructiv tipic pentru gospodăriile tradiționale. Casa are prispa pe trei laturi, cu șopru central. Grinzile de cunună nu sunt decorate, însă între ele și rudă sunt inserate elemente de scândura traforate, cu motive decorative florale.

Intervenții Propuse:

Desfaceri/demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire:
• Desfacere învelitoare, șipci.
• Desfacere copertină anexată.
• Desfacerea împrejmuirii metalice existente.

Consolidări/ înlocuiri elemente structurale:
• Înlocuirea și prelungirea elementelor de șarpantă deteriorate cu altele noi pentru a corespunde noii înălțimi a șarpantei (cea specifică zonei), respectând expertiza tehnică.
• Consolidare soclu din piatră prin eliminarea zonelor afectate și refacerea lor în același sistem.
• Repararea/înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase de 24 mm grosime.
• Toate elementele structurale, tălpi, bârne pereți, grinzi de planșeu, corni, se vor inspecta vizual, iar în cazul în care se observă degradări sau deformații ale acestora se vor înlocui.
• Inspectarea vizuală a structurii tavanului (grinzi și corni etc.) și înlocuirea eventualelor elemente degradate. Fiind nevoie de o corecție a planeității, aceasta se va realiza prin introducerea unor pane din lemn și/sau repoziționarea unor elemente existente.

Reparații/înlocuiri finisaje:
• Reparații la tencuieli interioare cu mortar de pământ și adaos de paie tocate.
• Zugrăveli interioare cu lapte de var (spoieli) la pereți executate pe tencuieli noi/reparate la pereți de lemn cu mortar de pământ.
• Înlocuiri la pardoseli din scânduri de rășinoase brute de 24mm grosime, bătute pe rigle de stejar/rășinoase.
• Reparații/înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale.
• Refacerea balustradei și a zidăriei șatrei, din elementele existente.
• Refacere învelitoare din șindrilă montată în 3 straturi, montare șipci, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate.

Izolații:
• Montarea unui strat de termoizolație din lână naturală deasupra planșeului peste parter, între grinzișoare de lemn, acoperit de o dușumea oarbă din scândură de rășinoase pentru a oferi confort termic.

Lucrări necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate:
• Realizarea unei băi de serviciu, prin partiționarea antreului cu un perete și montarea instalațiilor și obiectelor sanitare în acest spațiu nou creat.
Amenajări exterioare:
• Realizare trotuar permeabil perimetral cu rol drenant și montarea tuburilor de dren.