Gospodăria 198

Locatie

Romania, Regiunea Nord-Vest, Maramureș, Comuna Ocna Șugatag, sat Breb, nr.198

Anul Constructiei

1935

Gospodăria este formată din teren, o construcție cu funcțiunea de locuință și din anexa gospodărească (Grajdul si sura) și se remarcă printr-o arhitectură specifică zonei bine păstrată, cu foarte puține intervenții ulterioare. Anexa gospodărească prezintă sistemul constructiv tipic pentru șurile tradiționale, fiind bine păstrată și îngrijită. Acoperirea este din șindrilă.
Incinta este cunoscută în toponimia locală sub numele „Casa din Dâmb”. De aici se ramifică principalele trasee de vizitare / ulițele satului.

Intervenții Propuse:

Desfaceri/demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire:
• Desfacere învelitoare, șipci.
• Desfacerea împrejmuirii metalice existente.

Consolidări/ înlocuiri elemente structurale:
• Inspectare și înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi acolo unde se consideră necesar: căpriori, moaze conform expertizei tehnice.
• Consolidare soclu din piatră prin eliminarea zonelor afectate și refacerea lor în același sistem.
• Repararea/înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase de 24 mm grosime.
• Toate elementele structurale, tălpi, bârne pereți, grinzi de planșeu, corni, se vor inspecta vizual, iar în cazul în care se observă degradări sau deformații ale acestora se vor înlocui.
• Inspectarea vizuală a structurii tavanului (grinzi și corni etc.) și înlocuirea eventualelor elemente degradate, fiind nevoie de elemente de corecție a planeității prin introducerea unor pane din lemn.

Amenajări exterioare:
• Realizare trotuar permeabil perimetral cu rol drenant.
• Refacerea împrejmuirii existente și a porții tratată în stil tradițional cu stâlpi de lemn și scândură de lemn și a unei porți de acces din lemn.