Gospodăria 254

Locatie

Romania, Regiunea Nord-Vest, Maramureș, Comuna Ocna Șugatag, sat Breb, nr.254

Anul Constructiei

1950

Gospodăria este formată din teren, o construcție cu funcțiunea de locuință, o anexă gospodărească (șură și grajd) remarcându-se printr-o arhitectură specifică zonei bine păstrată, cu foarte puține intervenții ulterioare. Casa este în L, are prispa pe două laturi, în stilul numit local  „Casa cu verandă”, neprezentând șopru. Valoarea gospodăriei este sporită de șură, o clădire frumos proporționată, aflată în stare fizică bună.

Intervenții Propuse:

CASA
Desfaceri/demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire:
• Desfacere învelitoare, șipci.
• Desfacerea șarpantei, căpriori, moaze.
• Desfacerea împrejmuirii.

Consolidări/ înlocuiri elemente structurale:
• Casa se va extinde cu un pridvor pe două laturi, format din stâlpi și grinzi de lemn, conform specificului local, cu fundații continue.
• Refacerea șarpantei: căpriori, moaze, șipci.
• Realizarea unor lucarne.
• Refacerea învelitorii, șipcilor.
• Realizarea de pereți de compartimentare.
• Realizarea unui gol de scară la nivelul unui perete interior și la nivelul planșeului.
• Realizarea unui planșeu deasupra planșeului existent.
• Consolidare soclu din piatră prin eliminarea zonelor afectate și refacerea lor în același sistem.
• Repararea/înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase de 24 mm grosime.
• Toate elementele structurale, tălpi, bârne pereți, grinzi de planșeu, corni, se vor inspecta vizual, iar în cazul în care se observă degradări sau deformații ale acestora se vor înlocui.
• Inspectarea vizuală a structurii tavanului (grinzi și corni etc.) și înlocuirea eventualelor elemente degradate, fiind nevoie de elemente de corecție a planeității prin introducerea unor pane din lemn.

ȘURA
Desfaceri/demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire:
• Desfacere învelitoare, șipci.
• Desfacerea șarpantei, căpriori, moaze.
• Desfacerea împrejmuirii.

Consolidări/ înlocuiri elemente structurale:
• Refacerea șarpantei: căpriori, moaze, șipci.
• Realizarea unor lucarne.
• Refacerea învelitorii, șipcilor.
• Refacerea integrală a fundațiilor prin coborârea cotei de călcare atât la șură cât și la grajd cu fundații continue din beton și zidărie de piatră la nivelul soclului.
• Repararea/înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase de 24 mm grosime.
• Toate elementele structurale, tălpi, bârne pereți, grinzi de planșeu, corni, se vor inspecta vizual, iar în cazul în care se observă degradări sau deformații ale acestora se vor înlocui.
• Inspectarea vizuală a structurii tavanului (grinzi și corni etc.) și înlocuirea eventualelor elemente degradate, fiind nevoie de elemente de corecție a planeității prin introducerea unor pane din lemn.

Reparații/înlocuiri finisaje:
• Reparații la tencuieli interioare cu mortar de pământ și adaos de paie tocate.
• Zugrăveli interioare cu lapte de var (spoieli) la pereți, executate pe tencuieli noi/reparate și la pereți de lemn cu mortar de pământ.
• Înlocuiri la pardoseli din scânduri de rășinoase brute de 24mm grosime, bătute pe rigle de stejar/rășinoase.
• Refacerea pardoselilor din mozaic în spațiile umede.
• Reparații/înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale.
• Refacerea balustradei șatrei și a portiței de intrare.
• Refacere învelitoare din șindrilă montată în 3 straturi, montare șipci, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate.

Amenajări exterioare:
• Realizare trotuar permeabil perimetral cu rol drenant.
• Realizare împrejmuire specifică tradițională din stâlpi de lemn ciopliți și scândură de lemn și a unei porți de acces din lemn sculptat.