Gospodăria 26 -Monument istoric- MM-II-a-A-04529

Gospodăria 26 -Monument istoric- MM-II-a-A-04529

Locatie

Romania, Regiunea Nord-Vest, Maramureș, Comuna Ocna Șugatag, sat Breb, nr.26

Anul Constructiei

1903

Casa parohială propusă a fi inclusă în program face parte din Ansamblul ”Sf. Arhangheli” din Breb, listat ca monument de arhitectură de interes naţional cu codul LMI: MM-II-a-A-04529. Casa parohială adaptează stilul arhitectural tradițional al caselor maramureșene la funcțiunile și confortul începutului de secol XX. Este realizată din bârne de lemn  de brad, încheiate la colţuri în ”cheotoare nemţească” (coadă de rândunică). Învelitoarea actuală a casei este formată din plăci mici de azbociment, așezate „în solzi”. Este tencuită pe dinăuntru. Biserica ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” împreună cu casa parohială, turnul clopotniță, anexele gospodărești, împrejmuirea cu porțile de acces, și cimitirul, formează un ansamblu unitar și autentic, de mare valoare pentru comunitatea locală și pentru Țara Maramureșului.

Intervenții Propuse:

Casa şi-a păstrat integritatea, dar sunt necesare lucrări de reparații. Învelitoarea este de azbociment și trebuie înlocuită cu învelitoare din lemn, aşa cum a fost acoperită la origine.
Sunt propuse lucrări de consolidare, atât la șarpanta din lemn cât și la tavanul din lemn, justificate fiind de sprijinirile improvizate care au fost făcute în timp în pod, și de curbarea grinzilor tavanului, vizibilă cu ochiul liber din aproape toate spațiile interioare. Toate elementele noi din lemn vor fi tratate împotriva atacurilor biologice.
Deformările șarpantei și ale tavanului se datorează fundațiilor subdimensionate. Se propune consolidarea lor prin subzidiri cu zidărie de piatră.
De asemenea vor fi necesare completări în zidăria de piatră a soclului. Se va urmări ca intervențiile de consolidare să fie făcute cu tehnologii și materiale specifice epocii în care au fost construite, și prin urmare se va evita folosirea betonului.
Pentru a determina și a reconstitui rolul inițial al construcției din zidărie de cărămidă din Holul 1 (probabil focar pentru încălzirea Camerelor 1 și 3) se vor desface tencuielile de pe peretele de cărămidă din Holul 1, și de pe pereții din Camerele 1 și 3 din dreptul acestei zidării de cărămidă.
Tâmplăria se propune a fi restaurată respectând conformația, materialele și tehnicile originale.
Instalația electrică va fi refăcută integral pentru că nu mai corespunde cerințelor contemporane și nu de puține ori s-a dovedit că asemenea instalații expirate pot cauza incendii. Se va prevedea iluminat și în pod.
Pentru interior sunt propuse reparații în urma lucrărilor de consolidare și a refacerii instalațiilor electrice. Lucrările sunt propuse la pardoselile din dușumeaua de lemn masiv și la tencuielile interioare pe bază de lut, inclusiv vopsitorii pe bază de var. Mobilierul existent va fi restaurat.
Se va amenaja Camera 1, Camera 2, Holul-bucătărie și Cămara ca interioare tradiționale pentru satul Breb, pentru care va fi necesară achiziționarea de mobilier specific. În Camera 3 se va reconstitui biroul părintelui Mircea Antal care a fost ultimul utilizator al acestei case și o personalitate puternică a satului Breb.

ANEXELE GOSPODĂREȘTI:
Șura, Cotețul și Poarta mică se află în stare bună, dar sunt necesare lucrări de reparații și curățare.
Lemnăria a suferit pierderi de material: parțial la închiderile exterioare din scândură, ușile de acces, părți de învelitoare. Poarta mare are degradări mari la părțile subterane ale stâlpilor de lemn ceea ce generează înclinarea sa către interiorul incintei, lucru care a dus la sprijinirea sa cu scânduri grose, pentru a evita prăbușirea. Pentru Șură, Coteț și Lemnărie se va păstra învelitoarea existentă din țiglă ceramică. Unde este cazul se vor face completări cu țigle similare. Pentru Poarta mare și pentru Poarta mică învelitoarea din draniță se va reface. Se vor propune lucrări de consolidare doar dacă se constată deformări inacceptabile ale structuri din lemn.
Tâmplăria existentă va fi restaurată, iar tâmplăria lipsă (la Coteț) va fi reconstituită. Instalația electrică va fi refăcută integral în Șură și se va prevedea o sursă de iluminat în toate spațiile (inclusiv în latrină). Se va prevedea o sursă de iluminat și în Lemnărie.
Pentru interior sunt propuse reparații în urma lucrărilor de consolidare și a refacerii instalațiilor electrice. Lucrările sunt propuse la pardoseli și la tencuielile interioare pe bază de lut, inclusiv vopsitorii.
Camera din Șură va fi dotată cu mobilier specific locuințelor tradiționale din Breb, iar Hambarul va fi prevăzut cu o podină mobilă, care să permită desfășurarea repetițiilor și activităților Coconilor din Breb.