Gospodăria 323

Locatie

Romania, Regiunea Nord-Vest, Maramureș, Comuna Ocna Șugatag, sat Breb, nr.323

Anul Constructiei

1940

Gospodăria este formată din teren, două construcții cu funcțiunea de locuință (casa veche – C1 și casa mai nouă – C2) și două anexe gospodărești (C3 și C4) remarcându-se printr-o arhitectură specifică zonei bine păstrată, cu foarte puține intervenții ulterioare. Construcția casei vechi se remarcă printr-o arhitectură specifică rurală, cu pereți realizați din bârne. Casa are prispa pe trei laturi și șopru. Construcția casei prezintă elemente de lemn sculptate specifice zonei, atât în fronton, cât și în elementele de lemn ale târnațului.

Intervenții Propuse:

Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
• Toate elementele structurale, tălpi, bârne, pereți, grinzi de planșeu, căpriori, se vor inspecta vizual, iar în cazul în care se observă degradări sau deformații ale acestora se vor înlocui.
• Desfacerea zonelor de soclu degradate, stabilizarea soclului din piatră și înlocuirea elementelor degradate (refacere soclu). Se va desface soclul din beton armat de pe elevația din piatră.

Protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi a componentelor artistice:
• Repararea și înlocuirea elementelor degradate ce țin de parapetul târnațului, piesele noi vor fi grupate pe una din fațade (conform proiectului tehnic și a detaliilor de execuție).
• Se vor inspecta elementele de finisaj existent. Se propune doar înlocuirea elementelor din lemn degradate, punctual (podiri, tăvănuiri, etc.). O mare parte din suprafața de dușumea și tăvănuiri sunt foarte degradate din cauza infiltrațiilor de apă prin învelitoare. Ele se vor înlocui împreună cu toate elementele suport degradate.
• Tâmplăriile nu sunt originale, astfel că se vor desface și se realizează tâmplării noi din lemn conform detaliilor de tâmplării din proiectul tehnic. Ușa principală este originală, ea se păstrează și se restaurează.
• Se desface învelitoarea existentă din draniță, este foarte degradată din cauza infiltrațiilor de apă. Se înlocuiește cu draniță (șindrilă) în trei straturi. Inclusiv șipcile de montaj.
• Se va reface complet tencuiala interioară pe bază de lut și se zugrăvește.

Demolarea parţială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei;
• Se vor înlocui doar elementele structurale și nestructurale degradate (stâlpi, grinzi, pereți, planșeu, căpriori, podiri, tăvănuiri, etc.). Se inspectează toate elementele și se vor marca pe toate zidurile interioare și exterioare porțiunile de elemente biologic degradate, se vor identifica zonele (minimale) care se înlocuiesc, precum și detaliile de îmbinare (tradiționale / dulgherești) care se vor aplica.

Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
• Realizarea unei băi la parterul casei (pereții vor fi realizați pe o structură din lemn, având ca finisaj exterior tot lemn pus în operă într-o manieră contemporană).
• Pe partea de instalații ve vor realiza următoarele: rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizarea apelor uzate într-o fosă septică, realizarea unui sistem de încălzire pe timp de iarnă care să nu afecteze valoarea estetică și arhitecturală a ansamblului și refacerea instalațiilor electrice.