Gospodăria 374B

Locatie

Romania, Regiunea Nord-Vest, Maramureș, Comuna Ocna Șugatag, sat Breb, nr.374B

Anul Constructiei

1935

Gospodăria se remarcă printr-o arhitectură specifică zonei, cu ornamentica și dimensiuni frumoase, cu foarte puține intervenții ulterioare. Vechime – casa mai mult de 80 ani (conform proprietarei probabil 100 ani), iar șura aprox. 45 ani. Casa are șopru original, decorație a stâlpilor în relief și prezintă elemente de lemn sculptate specifice zonei, atât în fronton, cât și în elementele de lemn ale târnațului și șoprului. Valoarea gospodăriei este sporită de șură, construcție aflată într-o stare acceptabilă.

Intervenții Propuse:

Desfaceri/demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire:
• Desfacere învelitoare, șipci (șură + casă).
• Desfacerea împrejmuirii metalice existente.

Consolidări/ înlocuiri elemente structurale:
• Inspectare și înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi acolo unde se consideră necesar: căpriori, moaze conform expertizei tehnice.
• Consolidare soclu din piatră prin eliminarea zonelor afectate și refacerea lor în același sistem.
• Repararea/înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase de 24 mm grosime.
• Toate elementele structurale, tălpi, bârne pereți, grinzi de planșeu, corni, se vor inspecta vizual, în cazul în care se observă degradări sau deformații ale acestora se vor înlocui.
• Inspectarea vizuală a structurii tavanului (grinzi și corni etc.) și înlocuirea eventualelor elemente degradate, fiind nevoie de elemente de corecție a planeității prin introducerea unor pane din lemn.

Reparații/înlocuiri finisaje:
• Reparații la tencuieli interioare cu mortar de pământ și adaos de paie tocate.
• Zugrăveli interioare cu lapte de var (spoieli) la pereți, executate pe tencuieli noi, reparații la pereții de lemn cu mortar de pământ.
• Înlocuiri la pardoseli din scânduri de rășinoase brute de 24mm grosime, bătute pe rigle de stejar/rășinoase.
• Reparații/înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale.
• Refacerea balustradei șatrei și a portiței de intrare.
• Refacere învelitoare din șindrilă montată în 3 straturi, montare șipci, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate.

Amenajări exterioare:
• Realizare trotuar permeabil perimetral cu rol drenant.