Gospodăria 429

Locatie

Romania, Regiunea Nord-Vest, Maramureș, Comuna Ocna Șugatag, sat Breb, nr. 429

Anul Constructiei

1940

Gospodăria se remarcă printr-o arhitectură specifică rurală, casă cu două încăperi și târnaț pe o latură. Casa prezintă elemente de lemn sculptate specifice zonei, atât în fronton, cât și în elementele de lemn ale târnațului- grinda de cununa sculptată, decorații în plat la stâlpi. În cadrul parcelei este singurul imobil.

Intervenții Propuse:

Desfaceri/demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire:
• Desfacere învelitoare, șipci.
• Desfacerea împrejmuirii metalice existente.

Consolidări/ înlocuiri elemente structurale:
• Inspectare și înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi acolo unde se consideră necesar: căpriori, moaze conform expertizei tehnice.
• Consolidare soclu din piatră prin eliminarea zonelor afectate și refacerea lor in același sistem.
• Repararea/înlocuirea podelei, executată din scânduri de rășinoase de 24 mm grosime.
• Toate elementele structurale, tălpi, bârne pereți, grinzi de planșeu, corni, se vor inspecta vizual, iar în cazul în care se observă degradări sau deformații ale acestora se vor înlocui.
• Inspectarea vizuală a structurii tavanului (grinzi și corni etc.) și înlocuirea eventualelor elemente degradate, fiind nevoie de elemente de corecție a planeității prin introducerea unor pane din lemn.

Reparații/înlocuiri finisaje:
• Reparații la tencuieli interioare cu mortar de pământ și adaos de paie tocate.
• Zugrăveli interioare cu lapte de var (spoieli) la pereți, executate pe tencuieli noi, reparații la pereții de lemn cu mortar de pământ.
• Înlocuiri la pardoseli din scânduri de rășinoase brute de 24mm grosime, bătute pe rigle de stejar/rășinoase.
• Reparații/înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale.
• Refacerea balustradei șatrei și a portiței de intrare.
• Refacere învelitoare din șindrilă montată în minim 3 straturi, montare șipci, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate.

Amenajări exterioare:
• Realizare trotuar permeabil perimetral cu rol drenant.
• Realizare împrejmuire specifică tradițională din stâlpi de lemn ciopliți și scândură de lemn și a unei porți de acces din lemn sculptat.
• Înlocuirea instalațiilor sanitare și electrice.
• Realizarea unui bazin vidanjabil etanș și racordul instalațiilor sanitare interioare la acesta.