PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

Consiliul Județean Maramureș, în calitate de beneficiar, a semnat în data de 24.10.2022 contractul de finanțare pentru proiectul “Patrimoniul vernacular al satului Breb” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11-Turism și cultură, Investișia I1-Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.

Obiectivul proiectului este reabilitarea/restaurarea a 12 case tradiționale din localitatea Breb, comuna Ocna Șugatag, aflate în stare de degradare, în scopul conservării imaginii și patrimoniului cultural al satului românesc, dar și a specificității stilistice născută din sufletul, imaginația și dăruirea înaintașilor noștri.

Data de începe proiect este de 25.10.2022 și data de finalizare este de 30.06.2026.

Valoarea totală a proiectului este 5.110.678,59 lei.
Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate este 3.418.201,86 lei.
Valoarea cheltuielilor neeligibile este de 1.043.018,37 lei.