Ansamblul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Breb

Ansamblul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Breb

Ansamblul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, Breb– cod LMI MM-II-a-A-04529 – este constituit din Biserica de lemn “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și Casa Parohială, aceasta din urmă fiind propusă spre reabilitare în cadrul acestui proiect. Valoarea istorică a ansamblului se datorează vechimii sale, dar și modului în care aceasta s-a păstrat de-a lungul anilor, fără a fi nevoie de intervenții moderne ireversibile. Pe lângă Casa Parohială și Biserica de lemn, ansamblul este alcătuit din incinta cu pietre de pomeniri și sfințiri, cimitirul cu cruci din lemn, piatră și fier, clopotniță și porțile din lemn realizate în tehnica specifică regiunii.

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihai și Gavriil” este un monument care a fost restaurat prin intermediul proiectului „Ambulanța pentru monumente” (cu sprijin financiar din partea Prințului Charles), câștigător al Premiul Publicului în cadrul Premiilor Europene pentru Patrimoniu, Europa Nostra 2020.

Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” împreună cu Casa Parohială, turnul clopotniță, anexele gospodărești, împrejmuirea cu porțile de acces, și cimitirul, formează un ansamblu unitar și autentic, de mare valoare pentru comunitatea locală și pentru Țara Maramureșului. Amplasamentul este situat la confluența Văii Caselor și a Văii Breboaia, fiecare dintre văi fiind dublată de un drum.

Gospodăria Casei Parohiale se află în incinta bisericii de lemn „Sfinții Arhangheli Miohail și Gavriil” și ocupă o suprafață de 2300mp. Între cele două loturi împrejmuirea a dispărut aproape în totalitate, păstrându-se doar un mic segment care cuprinde o poartă, Poarta bărbaților, datată în 1790, confirmată dendrocronologic. Poarta care se află pe amplasament este o copie a celei originale, făcută în anii `70, atunci când a fost mutată în Muzeul Satului din Sighetu Marmației.

Segmentul dinspre Valea Caselor, până la zidul de piatră, este delimitat cu gard de lemn învelit cu draniță și două porți: una pentru acces în incinta casei parohiale și una pentru acces la biserică. Toată incinta este verde, construcțiile se înalță direct din iarbă și nicio alee nu crestează frumusețea naturală a pământului acoperit cu vegetația spontană, cosită de localnici la vremea potrivită.

Biserica este așezată pe un mic promontoriu, foarte aproape de poarta de acces, astfel încât cel ce intră este dominat de silueta bisericii. În fața bisericii se află un platou verde, marcat de un arbore înalt, la piciorul căruia se întinde „masa moșilor”, de o parte și de alta. Alături de „masa moșilor”, vizibilă de la intrarea în incintă se află o cruce înaltă, sculptată în lemn. Vizavi de biserica se află casa parohială care oferă incintei bisericii doar fațada laterală, oarbă, cu rol mai degrabă de împrejmuire. Un pin înalt marchează buza platoului înspre drum, lângă casa parohială.

Poarta principală pentru accesul în incintă este de fapt Poarta femeilor. Aceasta este amplasată pe latura nord-vestică a terenului, rotită față de aliniamentul gardului, întoarsă spre direcția de acces dinspre sat și orientată înspre biserică. Este construită recent, la sfârșitul secolului al XX-lea. Aceasta prezintă doi stâlpi și un acoperiș în patru ape cu plan aproape pătrat, învelit cu draniță, ceea ce dă greutate și volum acestui acces mai degrabă simplu și modest. Foaia porții este simbolică, nu mai înaltă de 1m și este realizată din șipci de lemn, asemenea gardului.

Reabilitarea Casei Parohiale se va realiza cu respect și decență în ceea ce privește arhitectura vernaculară maramureșană, pentru a pune astfel în valoare specificul local tradițional și caractersul intrinsec al acestei arhitecturi. Având în vedere starea generală bună a gospodăriei, se dorește păstrarea caracterului acesteia și nealterarea imaginii pitorești a acesteia, ci doar aducerea gospodăriei la un grad de confort care să le permită beneficiarilor folosirea acesteia la nivel de locuință sezonieră sau de obiectiv expozițional/muzeal în cadrul satului Breb.